Egg white

Photo of Paper pulp, Egg white

Paper pulp, Egg white

Fredrick James Owen